Welkom bij Windox-2000
Designed by P.Ruis
Renovatie, vastgoed onderhoud, bouw werkzaamheden, verbouw werkzaamheden, tegelen, bestraten, laminaat leggen, trapbekleding, schilderwerk, behangen, binnendeuren afhangen, tuinwerkzaamheden, tuin onderhoud,
Renovatie en onderhoud
Dakopbouw
Het maken van een dakopbouw is een grotere aanpassing van uw woning als het plaatsen
van een dakkapel.
U kunt bijvoorbeeld een extra verdieping laten bouwen op uw woning of de nok laten ver-
hogen.
Aan de hand van een tekening of schets kunnen wij een vrijblijvende offerte maken voor een
dakopbouw geheel volgens uw wensen uitgevoerd.
Als u ons geen tekening van uw dakopbouw stuurt kunnen wij u slechts een richtprijs sturen.
Wij kunnen ook de bouwkundige tekening en het constructie advies voor u maken.
Hieronder vermelden wij de werkzaamheden voor het maken van een dakopbouw.
Maken sparing in het dak of bij een plat dak een sparing maken voor het trapgat.
Het dak wordt bij een dakopbouw meestal afgewerkt met dezelfde dakpannen als het bestaande
dak.
Wij gaan uit van een dakhelling van 45 graden bij het maken van een offerte.
Bij een dakhelling minder dan 45 graden meerprijs
Kunststof- of hardhoutkozijn plaatsen eventueel met ventilatierooster in het isolatieglas.
Afwerking buitenzijde
Metselwerk met dezelfde soort stenen als de bestaande woning.HYPERLINK "./Kunststof_bekleding.html"
Kunststoffen of houten delen zijn ook een mogelijkheid.
Afwerking binnenzijde
Er zijn diverse mogelijkheden bijvoorbeeld verdieping verdelen in kamers, afwerken
plafond en wanden met gipsplaten, plaatsen en leveren trap.

Wanneer u een dakopbouw op uw woning gaat plaatsen, dan zijn er bouw-
kundige aanpassingen ten behoeve van deze dakopbouw nodig.
Voor alle dakopbouwen is de bouwkundige aanpassing die aan de huidige
woning moet plaatsvinden, het maken van een sparing voor het trapgat in
het dak.
Daar komt namelijk de trap die de oude woning met de dakopbouw gaat
verbinden.

Dakopbouw plat dak en schuin dak
Bij een woning met een plat dak zullen er verder nagenoeg geen aanpassingen hoeven plaats te vinden,
uitzonderingen daargelaten. Uiteraard moet men wel voorbereidingen die echter niet bouwkundig van aard zijn,
voor de plaatsing op het dak uitvoeren zodat de dakopbouw perfect geplaatst kan worden.
Wanneer het een woning met een schuin dak betreft, zullen er vaker lichte bouwkundige aanpassingen buiten
het maken van de sparing nodig zijn.
Het kan voor plaatsing van de dakopbouw natuurlijk nodig zijn om pannen te verwijderen en om veranderingen
aan de schoorsteen te doen plaatsvinden.

Plaatsen en afwerken prefab dakopbouw
Bij dakopbouwen in zogenaamde doosvorm die men tegenkomt bij woningen met een plat dak, zal men vooral
prefab dakopbouwen zien. Deze worden vooraf elders vervaardigd en hoeven in feite alleen nog maar op de
woning te worden gezet.
Dit is een karwei dat binnen een dag plaatsvindt en waarbij de eventuele overlast voor omwonenden minimaal
is.
Een prefab dakopbouw zal normaliter volgens de methode van houtskeletbouw of staalframebouw vervaardigd
zijn; betonbouw is te zwaar om te gebruiken voor dakopbouwen.
Na plaatsing wordt ervoor gezorgd dat de dakopbouw perfect en waterdicht aansluit op de huidige
woning, en de trap wordt in het al gemaakte trapgat geplaatst.                             
Deze dakopbouw zal van buiten al waterdicht en winddicht zijn, zodat de werkzaamheden aan de
binnenkant kunnen starten.                                                               
Leidingwerk en elektra moeten natuurlijk nog worden aangesloten op het al bestaande
leidingennetwerk.
Daarnaast is het zo dat voor wat betreft de binnenkant, het werk bepaald wordt door de mate van
afwerking waarvoor men bij aanschaf heeft gekozen.                                              
Er zijn prefab dakopbouwen die geheel casco geplaatst worden, dus waarvan de hele binnenkant nog
moet worden ingedeeld en gebouwd; dit kunt u zelf regelen en uitvoeren, maar uiteraard ook
uitbesteden.
Men kan ook kiezen voor dakopbouwen waarbij de wanden, plafonds en deuren al aanwezig zijn. In
dit geval hoeft men alleen nog maar wanden, vloeren en plafonds naar keuze af te werken.
Tenslotte kan men ook voor een prefab dakopbouw kiezen, waarbij dit stukadoorswerk en
schilderwerk door ons wordt uitgevoerd omdat u ook hier de dakopbouw heeft aangeschaft.
Wanneer u het hele traject van een prefab dakopbouw uitbesteedt, dan kan de dakopbouw vanaf het moment
van plaatsing in twee weken geheel klaar zijn om in gebruik te nemen.
Uiteraard kost het voortraject van ontwerpen, keuze en bouwvergunning aanvraag een hele tijd, waarbij vooral de
periode van de behandeling van de bouwvergunningsaanvraag lang kan duren.
Wanneer u te maken heeft met een dakopbouw waarbij de voorgevel doorgemetseld moet worden ten opzichte
van de onderliggende verdiepingen, zal dit uiteraard nog aanvullend moeten plaatsvinden.

Stap voor stap bouwen van de dakopbouw
Uiteraard kan men iedere dakopbouw ook op de reguliere manier bouwen.
Dan wordt ter plaatse een dakopbouw stap voor stap gerealiseerd.
De werkzaamheden en de daarmee eventueel gepaard gaande overlast zullen hierdoor langere tijd in beslag
nemen en zoals bij alle bouw werkzaamheden is men hier ook afhankelijk van het weer.
Anderzijds is het voordeel dat men altijd meer mogelijkheden qua vormgeving en dergelijke heeft dan bij een
prefab dakopbouw.
In het geval dat men een dakopbouw bij een schuin dak kiest, is het zelfs in de meeste gevallen noodzakelijk
om ter plekke stap voor stap te bouwen, omdat prefab gewoonweg niet tot de mogelijkheden behoort.

Zelf dakopbouw maken of laten bouwen door ons
Bij een prefab dakopbouw kunt u vooraf bepalen welk pakket u neemt en welke werkzaamheden u na plaatsing
zelf gaat uitvoeren.
Uiteraard kiest u alleen voor het zelf afwerken wanneer u een handige doe het zelver bent.
Wanneer u een dakopbouw neemt die stap voor stap gebouwd gaat worden, dan ligt het voor de hand om dit
door een aannemersbedrijf als windox-2000 te laten doen.
U moet al echt een specialist op het gebied van bouwen zijn, om dit werk zelf te kunnen doen.
Copyright 2006 by "Windox-2000.nl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@Windox-2000.nl